<p>
	asdasdasdPolarova strategija ljudskih resursa se temelji na “The Long Tail of Human Resources” teoriji koju smo prvi u svijetu sami inovativno osmislili implementirajući <a href=The Long Tail principe na ljudske resurse. Koliko znamo još uvijek smo jedini.

" src="../datoteke/slike/galerije/fasnicka-radionica/IMG_3178.jpg"/> <p>
	asdasdasdPolarova strategija ljudskih resursa se temelji na “The Long Tail of Human Resources” teoriji koju smo prvi u svijetu sami inovativno osmislili implementirajući <a href=The Long Tail principe na ljudske resurse. Koliko znamo još uvijek smo jedini.

" src="../datoteke/slike/galerije/fasnicka-radionica/IMG_3192.jpg"/> <p>
	asdasdasdPolarova strategija ljudskih resursa se temelji na “The Long Tail of Human Resources” teoriji koju smo prvi u svijetu sami inovativno osmislili implementirajući <a href=The Long Tail principe na ljudske resurse. Koliko znamo još uvijek smo jedini.

" src="../datoteke/slike/galerije/fasnicka-radionica/IMG_3202.jpg"/> <p>
	asdasdasdPolarova strategija ljudskih resursa se temelji na “The Long Tail of Human Resources” teoriji koju smo prvi u svijetu sami inovativno osmislili implementirajući <a href=The Long Tail principe na ljudske resurse. Koliko znamo još uvijek smo jedini.

" src="../datoteke/slike/galerije/fasnicka-radionica/IMG_3209.jpg"/> <p>
	asdasdasdPolarova strategija ljudskih resursa se temelji na “The Long Tail of Human Resources” teoriji koju smo prvi u svijetu sami inovativno osmislili implementirajući <a href=The Long Tail principe na ljudske resurse. Koliko znamo još uvijek smo jedini.

" src="../datoteke/slike/galerije/fasnicka-radionica/foto_2.jpg"/>